Her er mitt bidrag til til Smile Konkurransen på Øyeblikk.net
 Her er et herlig smiiiil av Vebjørn...

Vill du se flere bidrag..med herlige smil..trykk på Kamera